Afvalmanagement

Zonder problemen afvalwater lozen op het riool

Of iets met contaminated sludge

Probleem: zwaar verontreinigd restwater met chemicaliën

01

Een hoog waterverbruik, de hoeveelheid energie die het kost om het af te voeren en de bijbehorende injecties van afvalwater maken het niet makkelijk om je proces te vergroenen.

02

De olie en gasindustrie gebruikt veel schadelijke chemicaliën voor de behandeling van afvalwater. Vanwege de complexiteit heeft waterzuivering een hoge total cost of ownership.

03

Na zuivering van het restwater vindt veel injectie plaats van afvalwater. Een vermindering van de opslag van afvalwater in lege gasholtes is noodzakelijk voor kostenefficiëntie en een groenere footprint. 

Dit bereik je met Ferraat(VI)

Verminder schadelijke chemicaliën

Ferraat(VI) verwijdert … koolwaterstoffen, zware metalen en zwavelverbindingen uit het afvalwater die lozing op oppervlaktewater verhinderen. Bovendien wordt het gebruik van chlorides overbodig.

Verminder COD met 85%

Reduceer sludge met 40 – 70%

Met Ferraat(VI) blijft er minder en compacte sludge over. Het is de sterkste oxidant ter wereld en bindt de deeltjes van het restproduct beter aan elkaar.

Waterzuivering

Versnel het proces met 65%

Reductie settle time

Vergroot capaciteit met 50%

….

Verhoog groene ambities

Verbeter je CO₂ footprint door energieverbruik en transport te reduceren, circulaire inzet van proceswater en schadelijke chemicaliën te vervangen met Ferraat(VI), een milieuvriendelijke chemicalie. 

Test Ferraat(VI) gratis

En ontdek vrijblijvend hoe Ferr-Tech jouw afvalwaterzuivering groen, efficiënt en circulair maakt

Vind de oplossing voor jouw afvalwater en laat het gratis door ons behandelen met Ferraat(VI) in het Ferr-Tech waterlab. Wij onderzoeken met welke verontreinigingen je te maken hebt om te bepalen op welke manier Ferraat(VI) jouw proces verbetert.

Hierdoor krijg je inzicht in hoe Ferraat(VI) jouw waterzuivering groen, efficiënt en circulair maakt. Bovendien kun je ook andere uitdagingen bespreken op het gebied van waterzuivering. We worden graag uitgedaagd!

1. Analyse

Geef ons een sample van je meest vervuilde afvalwater. Wij behandelen het water gratis met Ferraat(VI) en werken toe naar een oplossing. 

2. Voorstel

Op basis van de analyse doen wij een voorstel voor een groen, efficiënt en circulair waterproces.

3. Uitvoering

Tenslotte laten we zien hoe je één van onze Ferraat(VI) producten eenvoudig kunt toepassen in jouw huidige zuiveringssysteem.