Waterboards

Een groene oplossing voor gezond en natuurlijk water

Verbeter de waterkwaliteit met Ferraat(VI)

Het beschermen van natuurlijk water is complex

01

Een aanpak voor microverontreiniging is nodig

Jaarlijks komt er minstens 140 ton medicijnresten en andere microverontreiniging in het riool terecht. Het is ingewikkeld om dit type verontreiniging uit het water te zuiveren. Innovatieve technieken zijn vereist om dit voor elkaar te krijgen. 

02

Fosfaat probleem door overbemesting

Wereldwijd is de opbouw van fosfaten in oppervlaktewater het grootste waterkwaliteitsprobleem. Overmatige algengroei zorgt voor zuurstofloze zones in het water waardoor de biodiversiteit vermindert. Giftige blauwalgen vormen bovendien een gevaar voor mens en dier. 

03

Hoge kosten voor zuiveringsinstallaties

Traditionele zuiveringsinstallaties zijn complex en hebben vaak meerdere bassins nodig. Hierdoor verbruiken ze veel energie, zijn de jaarlijkse investeringskosten voor onderhoud hoog en nemen ze veel oppervlakte in beslag.

Dit bereik je met Ferraat(VI)

Witte iconen FT 01

Verwijder microverontreiniging

Ferraat(VI) is kansrijk om de concentraties gidsstoffen aanzienlijk omlaag te brengen. Het is een groene chemicalie en de sterkste oxidant ter wereld. 

Witte iconen FT 07

Reduceer fosfaat met 99%

Met Ferraat(VI) verwijder je 99% fosfaat uit afvalwater en oppervlaktewater. Het vervangt meerdere schadelijke chemicaliën uit het zuiveringsproces.

Lees meer over het reinigen van oppervlaktewater.

Witte iconen FT 10

Optimaliseer biologische waterzuivering

Ferraat(VI) verhoogt de efficiëntie van biologische waterzuiveringsinstallaties. Daarom vormt deze groene chemicalie een uitstekende aanvulling.

Witte iconen FT 03

Reduceer kosten en oppervlakte

Voor de toepassing van Ferraat(VI) heb je alleen een doseerpomp en een mixer nodig. Het is een onderhoudsvrije zuiveringsmethode die weinig oppervlakte in beslag neemt.

Witte iconen FT 04

Verminder chemicaliën

Ferraat(VI) vervangt meerdere chemicaliën uit het zuiveringsproces vanwege zijn 3 in 1 eigenschap. Het is een oxidant, desinfectant en coagulant. Vereenvoudig het zuiveringsproces.

Witte iconen FT 06

Reduceer sludge

Met Ferraat(VI) blijft er minder en compacte sludge over. Het is de sterkste oxidant ter wereld en bindt de deeltjes van het restproduct beter aan elkaar.

Ferraat(VI) in de praktijk

Verwijder fosfaatvervuiling uit meren en rivieren

Lake Apopka stond jarenlang bekend als het meest vervuilde meer in Florida, Amerika. Boeren gebruikten schoon water uit het meer voor agricultuur om vervolgens afvalwater in hetzelfde meer te lozen. Door de opbouw van fosfaten, nitraten en pesticiden in het water, namen algen de overhand en stierven hele vispopulaties uit.

Na veel gefaalde pogingen om het meer te zuiveren bood waterzuivering met Ferraat(VI) uiteindelijk de uitkomst. De biodiversiteit stijgt weer en de waterkwaliteit is zichtbaar verbeterd. Dit is een greep uit de resultaten:

  • 99% vermindering van fosfaten
  • 96% vermindering van stikstof
  • 74% vermindering van arseen

Resultaten waterschappen 01 2

Het WTN selecteert Ferr-Tech als partner

Ferr-Tech is door het Water Test Network (WTN) geselecteerd als onderzoekspartner voor de zuivering van microverontreiniging en fosfaten.  [stukje over wat precies onderzocht gaat worden, gidsstoffen etc.]

Bij het doorontwikkelen van nieuwe technologie op het gebied van waterzuivering is het van cruciaal belang om tests uit te kunnen voeren in de praktijk. Waterschap Vallei en Veluwe heeft een testlocatie aangeboden, als onderdeel van het Europese Water Test Network (WTN). Ferr-Tech sluit zich aan bij het WTN en kan zo nog meer resultaten kan valideren van Ferraat(VI). 

Test FerSol®

En ontdek hoe FerSol®  jouw afvalwaterzuivering groen, efficiënt en circulair maakt

Vind de oplossing voor jouw afvalwater en laat het door ons behandelen met FerSol® -Ferraat(VI) in vloeibare vorm- in het Ferr-Tech waterlab. Wij onderzoeken met welke verontreinigingen je te maken hebt om te bepalen op welke manier FerSol® jouw proces verbetert.

Hierdoor krijg je inzicht in hoe FerSol® jouw waterzuivering groen, efficiënt en circulair maakt. Bovendien kun je ook andere uitdagingen bespreken op het gebied van waterzuivering. We worden graag uitgedaagd!

Testlab

1. Deel sample afvalwater

Geef ons een sample van je meest vervuilde afvalwater. Wij behandelen het water met FerSol® en werken toe naar een oplossing. 

2. Ontvang een voorstel

Op basis van de analyse doen wij een voorstel voor een groen, efficiënt en circulair waterproces.

3. Eenvoudige implementatie

Tenslotte laten we zien hoe je FerSol® eenvoudig kunt toepassen in jouw huidige zuiveringssysteem. 

Ferr-tech has been named the most innovative company in NL!

Ferr-tech is named most innovative company in NL!

FOLLOW US

STAY TUNED ON OUR REVOLUTIONARY MISSION AGAINST WATER SCARCITY.