Ferr-Tech sluit zich aan bij Water Alliance

testlab optie 2

Ferr-Tech is een Drentse startup die zich bezighoudt met het toepassen van Ferraat(VI) in afvalwater behandeling. Door de milieuvriendelijke oxidant Ferraat(VI) toe te passen op het zuiveren van (afval)water met de houdbare producten FerSol®, FerCa® en FerPo®, wordt water groen, duurzaam, circulair en kostenefficiënt gezuiverd.

In de industrie wordt gezocht naar duurzame, circulaire en innovatieve oplossingen voor (afval)waterbehandeling. Vooral waar het gaat om duurzame en groene oplossingen. Ferr-Tech heeft met de toepassing van Ferraat(VI) deze oplossing voor handen. Ferraat(VI) is wereldwijd bekend als een van de sterkste oxidanten voor waterbehandeling van (industrieel) afvalwater. In vele industrieën wordt Ferraat(VI) gezien als de oplossing.

 

Alles-in-één

Wereldwijd wordt hier al jaren wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Waar nu gebruikte chemie slechts één functie heeft, werkt Ferraat(VI) als een alles-in-één product. Ferraat(VI) kan gebruikt worden als oxidant, coagulant en elimineert als neveneffect ook sommige bacteriën en schimmels en virussen. Ferraat(VI) is een milieuvriendelijke chemicalie die ingezet wordt om afvalwaterzuivering groener en duurzamer proces te maken. Ferraat(VI) kent naast de toepassing voor waterbehandeling nog vele andere toepassingen.

Tot op heden was het niet mogelijk om Ferraat(VI) stabiel en houdbaar te produceren. De werking van Ferraat(VI) is wereldwijd gelegitimeerd maar het was nog niet mogelijk het toe te passen in de industrie. Indien het niet binnen enkele seconden toegevoegd werd aan het water, verloor het zijn kracht. Dit betekende dat elke locatie een eigen productie van Ferraat(VI) zou moeten realiseren om het toepasbaar te maken. Dit had als resultaat dat het nooit economisch kon worden toegepast. Ferr-Tech heeft dit opgelost. Ferr-Tech heeft patent op de techniek om Ferraat(VI) houdbaar en stabiel te produceren waardoor het houdbaar en kostenefficiënt kan worden toegepast op wereldwijde schaal.

 

Circulaire economie

Ferr-Tech levert een grote bijdrage aan de circulaire watereconomie. Zowel reststoffen als gezuiverd water kunnen volledig opnieuw worden ingezet. Door de kracht van Ferraat(VI) is het restproduct van vervuild water geconcentreerder. Door coagulatie binden de deeltjes van het restproduct beter aan elkaar waardoor minder ‘sludge-vorming’ gecreëerd wordt. Dit betekent dat de restproducten droger zijn en een aanzienlijk lager gewicht hebben. Dit resulteert direct in minder CO2 uitstoot en verbruik van energie. Het water is dusdanig zuiver dat het opnieuw in het productieproces bij de klant gebruikt kan worden.

Meer weten?  Neem contact met ons op via info@ferr-tech.com of 085-0479560.

Ferr-tech is uitgeroepen tot het meest innovatieve bedrijf van NL!

Ferr-tech uitgeroepen tot meest innovatieve bedrijf van NL!

VOLG ONS

Blijf op de hoogte van onze revolutionaire missie tegen waterschaarste.